Biniek

18 tekstów – auto­rem jest Bi­niek.

Gdy­byś tyl­ko pot­ra­fiła zro­zumieć jak bar­dzo Cię kocham... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 września 2012, 00:01

Jeśli masz forsę - masz władzę, a jeśli masz władzę - masz ko­biety. Dla­tego war­to zarabiać! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 listopada 2011, 12:22

Szkoła nie nau­czy Cię życia, ale życie da Ci niezłą szkołę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 października 2011, 20:52

Kiedyś piękno było rzad­kim da­rem. Dziś jest ce­lem wszys­tkich kobiet. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 października 2011, 02:25

Kom­ple­ment z ust wro­ga cie­szy podwójnie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 lipca 2011, 23:37

Czy to ja chwy­tam dzień, czy to dzień chwy­ta mnie? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 kwietnia 2011, 01:36

To kim jes­teśmy wy­nika z podjętych przez nas decyzji. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 marca 2011, 12:43

Śmierć zaw­sze przychodzi za szybko. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 marca 2011, 01:54

Pog­rze­by są dla żyjących, nie dla umarłych. 

aforyzm
zebrał 95 fiszek • 26 lutego 2011, 06:50

Życie jest jak gra w szachy...
Gra nie miałaby sen­su gdy­byś od początku wie­dział jak po­toczy się par­tia, ale nie dałoby się w nią grać, gdy­byś nie był w sta­nie prze­widzieć kil­ku naj­bliższych ruchów. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 lutego 2011, 13:56

Biniek

Jestem leniem! - wskazuje na to choćby to, co napisałem o sobie... ;P

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Biniek

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność